Med.Arbetarna specialiserar sig inom idrottsmedicin

Vi tar fram ett individuellt rehabiliteringsprogram och hjälper dig med olika behandlingsmetoder på vägen till en frisk vardag. 

Med.Arbetarna Naprapaterna AB driver mottagningar i Stockholm med spetskompetens och lång erfarenhet av idrottsrelaterade skador.

Ring oss för mer information eller för att boka tid för undersökning samt behandling.

Träning är bra för dig


Men ibland kan du skada dig när du spelar sport eller motionerar. Olyckor, dåliga utbildning metoder, eller felaktig utrustning kan orsaka dem. Vissa människor kan få ont eftersom de inte är i form, inte värmer upp ordentligt eller råkar sträcka sig vilket också det kan leda till skada. Om du blir skadad, sluta sporta. Fortsätter att spela eller motionera kommer det bara att orsaka mer skada. Behandlingen inleds oftast med RICE (Rest, Ice, Compression och Elevation) för att lindra smärta, minska svullnad och påskynda läkning. Andra möjliga behandlingar inkluderar smärtstillande, att hålla det skadade området från att röra sig och rehabilitering. Vid rätt behandling slipper man oftast kirurgi.

De vanligaste idrottsskador är:

  • Stukningar och sträckningar
  • Knäskador (85% av alla idrottsskador)
  • Svullna muskler
  • Achilles senskador
  • Smärta längs skenbenet
  • Rotatorkuffskador
  • Frakturer
  • Dislokationer

Naprapati i sin helhet


Naprapatin har en stark nordisk förankring och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden.

Naprapaten av idag har en mycket bred grund att stå på vad gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper som kunskaper inom naprapatins karaktärsområde, den manuella medicinen, och de behandlingstekniker som inom detta omfattas.

Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, som vad gäller rent kliniskt / praktiska kunskaper, vilket ger en mångfald av möjligheter att behandla patienter.

Man skulle på så sätt väl kunna beskriva verksamhetsområdet naprapati i orden funktion och mångfald. Förebygga, utreda och rehabilitera Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.

Behandlingen sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där behandlingen är kausalt inriktad varför ovan nämnda manuella behandlingmetoder ofta kompletteras med annan fysikalisk behandling och förebyggande eller rehabiliterande träning för att om möjligt undvika recidiv. Då den ovan nämnda kunskapen om rörelseorganens specifika funktion kombineras med goda kunskaper i biomekanik faller det sig naturligt att även ergonomi är ett område naprapater väl behärskar vilket ytterligare förstärker möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.

Kontakta oss för undersökning och behandling av din idrottsskada.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.