Idrottsskador Stockholm - Med.Arbetarna Naprapaterna AB

Med.Arbetarna specialiserade inom idrottsmedicin i Stockholm

Vår ena mottagning finner ni i centrala
Stockholm samt den andra ute på Ekerö

Vår ena mottagning finner ni i centrala Stockholm samt den andra ute på Ekerö

Vi behandlar dig med idrottsrelaterade skador

Alla som idrottar har någon gång varit med om en idrottsskada. Lindrig eller mer allvarlig. För att kroppen ska ta så lite stryk som möjligt och för att du ska vara tillbaka på banan, planen eller i ringen så fort som möjligt igen så är det viktigt att behandla skadan på rätt sätt samt att vara ute i god tid och sätta in behandlingen på en gång.

Nedan följer de absolut vanligaste idrottsskadorna och exempel på hur vi behandlar dem. Läs om den skada du råkat utför och kontakta oss redan idag! Visste du att 85% av alla idrottsskador är knäskador? Nu vet du! Var rädd om knäna när du utövar dina favoritaktiviteter!

Achillestendinit
Mer känt som hälseneinflammation, detta är en ganska vanlig överbelastningsskada. Skadan uppstår vanligtvis inom motionsaktiviteter och aktiviteter som innehåller mycket löpning samt hopp.


Skademekanism
Achillestendinit är vanligast i samband med monoton och upprepad belastning samt ökad mängd träning och felaktiga skor. Skiftande underlag kan även det vara en bidragande faktor. Troligen kan även biomekaniska faktorer ha stor betydelse, Till exempel ökad pronation av bakfoten.


Symtom
Ibland förekommer akut inflammation vilket märks utav krasningar under huden. Det här är ett väldigt karaktäristiskt tillstånd. Upprepade småskador samt belastningar gör i många fall denna skada långvarig med smärta och svullnad längst ner i senan. Senan ömmar vid tryck. Vid inflammation är tryckömheten sprids smärtan ut över cirka 5 till 7 cm av hälsenan, medan det vid tendinos upplevs en distinkt smärta inom ett mindre mer specifikt område område.

En tydlig svullnad med en ömmande knöl på hälsenan är mycket vanligt. Slemsäcksinflammation framför eller bakom senans nedre fäste upptäcks ibland då man underöker en patient för achillestendinit. Det betyder att slemsäcken är vätskefylld och man kan tydlig upptäcka rörelse av vätskan då man trycker från sida till sida.


Prognos
Prognosen är relativt god i förhållande till en lång läkningsprocess (oftast mellan sex till tolv månader). Den drabbade får absolut inte ta upp hårdträning förren rehabiliteringen är fullföljd och full rörlighet, koordination, styrka och spänst av vadmuskulaturen samt hälsenan återställts. Det kan vara en bra ide att justera dina skor då detta kan göra stor skillnad. Efter operation kan resultatet fortfarande variera. Två av tre uppnår ett perfekt resultat.


Behandling
Eccentriska tåhävningar, res dig på båda fötterna och sänka dig på den skadade foten. Detta fungerar ofta för personer med achillestendinit. Denna behandlingsmetod kräver mycket tid och således mycket tålamod. Vi behandlar achillestendinit med stötvågor och helst med med både fokuserad samt radiell stötvågsteknik. Besök vår andra hemsida.

För er som drabbats av idrottssakdor är viktigt att vara ute i god tid och sätta in rätt behandling på en gång - Ring oss redan idag. Ni finner vår klinik i centrala Stockholm

Med våra olika behandlingar och skräddarsydda
rehabiliteringsprogram är du snabbt på banan, planen eller i ringen igen!
Välkommen in till Idrottsskador Stockholm

Vi behandlar med omsorg

Rygg, Skademekanism
Mjukdelsskador i bröstryggraden är mycket ovanliga då själva bröstryggraden är mycket stabilt konstruerad. Här kan ff a låsningar i facettleder eller så kallade triggerpunkter i musklerna uppstå och detta märker du oftast av då du känner smärtor vid in- och utandning.


Lumbago
Mer känt som ryggskott är ett av de vanligaste smärttillstånden som de flesta någon gång i livet upplever. Vanliga anledningar att ryggskott uppstår är diskbråck, facettledslåsning, muskelbristning, triggerpunkter, muskelkramp o.s.v. Ländryggskotorna saknar till skillnad från bröstkotorna revben och blir därför automatiskt mer utsatta och löper större risk att drabbas av mjukdelsskador. Det är även vanligt att smärtor i övergången mellan bröst/ländrygg uppstår. Detta förklaras bäst som så att ryggen övergår till ett rörligare område från ett stabilare område dvs. bröstryggen med revben.


Symtom
Vanligt vis uppstår de första symptomen vid tunga lyft eller en hastig vridning men även om du en längre stund stått i obekväma framåtlutade positioner. Det vanligaste är att smärtan är belägen i början av ryggraden (ländryggen) men strålar ej ner i benen utan. Ofta upplevs stelhet i ryggen och ibland mer eller mindre på någon sida av ryggen, detta på grund av muskelspänningar.

Vid stilhet och spända muskler uppstår en viss snedhet i ryggen, som vanligtvis sitter rotad i ländryggen. Exempelvis drabbas trädgårdsarbetare och golfspelare ofta utav ryggskott på våren och beror troligtvis på för tjocka plagg, då plaggen åker av kommer ryggen att kylas ned vilket är en av de vanligaste anledningarna till muskelkramper.


Prognos
Vid smärttillstånd i ryggen är prognosen god. Smärtan kulminerar vid 4-5 dagar, och därefter börjar den vanligtvis avta. Doch bör man vara mycket försiktig under de kommande 3 månaderna efter att smärtan avtagit då det är vanligt med recidiv. Det en naprapat gör när du söker hjälp vid ryggskott är att hjälpa dig ned under smärttröskeln. Därför är det att rekommendera att du söker hjälp när du befinner dig i den akuta fasen för att minimera recidivrisken då kroppen snabbt kompenserar orörligheten i smärtområdet genom att låta andra muskler jobba hårdare. Befinner du dig i det stadiet där smärtar redan börjat avta är det god tid att börja rehabiliteringen. Med aktiv träning och hjälp utav specifika träningsprogram som vi ordnar fram till dig blir du snabbt frisk igen.

MedArbetarna__logo

Skademekanism
Det är relativt vanligt med muskel och ledbandsskador i halsryggen. I idrottssammanhang, exempelvis vid fotboll och brottning då man med stor sannolikhet utövar snabba rörelser utsätter man halsryggen för hög belastning vilket ofta medför skador på strukturer och det kan även leda till tryck på nerver. Musklerna svarar då med en reflexmässig kramp vilket i sin tur leder till att ett spänningstillstånd uppkommer.

Nackspärr framträder (vanligtvis) p.g.a. låsningar i facettleder eller triggerpunkter i musklerna, oftast med tonusökning i nackens muskler. Triggerpunkter eller facettledslåsningar  i nacken och i axlarna kan utlösa en molande smärta som strålar ut i armar och händer.


Nackspärr
Det tillhör vanligheten att de som ofta får nackspärr brukar vakna upp med den på morgonen. Vanligtvis är det kvinnor som drabbas av detta problem, förmodligen på grund av att kvinnor generellt sett är mer rörliga än män. Ett exempel på en annan vanligt förekommande nackspärr är den som ofta uppstår du man har kört bil med öppet fönster. Ett till exempel på en vanlig nackspärr är den som uppstår efter en så kallad pisksnärtskada.

Mer känd som whiplash skada, där halsryggraden på grund av plötslig skiftning i rörelseenergins riktning (därför mycket vanlig vid bilkrockar) böjs kraftigt framåt, för att sedan kraftig och hastigt böjas bakåt eller vice versa, precis som ett pisksnärt. Det knepiga här är att röntgenundersökningar sällan visat någon skada och den neurologiska undersökningen är oftast normal.


Symtom
Stelhet och smärta vid rörelser i halsryggraden är de absolut vanligaste symptomen vid nackspärr. Det är inte alls ovanligt att en huvudvärk uppstår.

En rejäl nackspärr kan sätta sig i hela naken, den kan uppstå högt uppe vid skallbasen och fortplanta sig ända ned till övre bröstryggraden. Det vanligaste är dock att nackspärren ensidig.


Prognos
Efter neurologisk undersökning är behandling vid stelhet samt smärta i nacken manuell terapeutisk behandling den man inleder med. Bortsett från behandlingen så försöker man alltid utreda vad anledningen till nackspärren är för att undvika att det händer igen. Till slut är det aktiv behandling som patienten själv utövar som spelar störst roll för att eliminera återfall. Patienten får ett individuellt rehabiliteringsprogram som måste utövas kontinuerligt.

KAN NI GE EXEMPEL PÅ VANLIGA IDROTTSSKADOR?

Vanliga idrottsskador är slatter, tennisarmbåge och olika typer av muskelbristningar.

VAR BEHANDLAR NI IDROTTSSKADOR I STOCKHOLM?

Våra kliniker i Stockholm ligger på Östermalm och på Ekerö.

BEHANDLAR NI IDROTTSSKADOR PÅ BARN?

Ja, vi hjälper barn och ungdomar med sina idrottsskador.

Är det dags att du behandlar din idrottsskada? Du hittar oss i centrala Stockholm samt på Ekerö

Idrottsskador Stockholm Med.Arbetarna

 

Skademekanism
Smärta framför allt på insidan av skenbenet som oftast uppstår efter ihärdig träning så som löpning eller hoppträning . Det finns många olika orsaker till att en benhinneinflammation kan uppstå, bland annat träningsmetoder, mängden av träning och löpteknik men även skor och underlag. Troligen kan även fotfelställning vara en bidragande faktor. Vissa idrottare som har medialt tibiasyndrom (vilket är vanligast hos långdistanslöpare, men även förekommer inom motions och idrottsaktiviteter som kräver mycket löpning och hopp) kan uppleva besvär ifrån knät som kallas för patellofemoralt smärttillstånd.

Symtom
Smärta konstateras komma från bakre inre kanten av den drabbades skenben. Smärtan är tydligast ungefär 5-15 cm ovanför den inre fotknölen. De besvär som uppstår vid benhinneinflammation ökar gradvis. Det börjar efter aktivitet, och tillslåt infinner det sig även under träningen.så småningom kan personen i fråga inte utöva någon aktivitet alls. Ibland kan även en lätt svullnad framkomma på insidan av underbenet. Det är ovanligt att man ser någon skada vid en röntgenundersökning av denna idrottsskada. En förtjockning av skenbenets inre del är det som i vissa fall går att upptäcka. En Isotopundersökning kan visa ökat upptag av radioaktiv isotop i skenbenet vilket är ett tecken på att skenbenet är inflammerat. Personer med med långdragna besvär kan ha ökat upptag i nästan hela benet. I olyckliga fall kan detta vara början på en stressfraktur.

Prognos/behandling
I de flesta fall är prognosen gällande benhinneinflammation god. Med detta förutsatt att den skasade respekterar och tar hänsyn till kroppens varningssignaler och trappar ner på idrotten samt korrigerar eventuell idrottsutrustning i god tid. Dessvärre är det svårt att behandla detta tillstånd. Den metid som visat sig fungera bäst hos oss på Med.Arbetarna är stötvågsbehandling som man genomgår cirka 3 till 5 gånger. Behandling ges en gång i veckan.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor

Nu är det dags att du behandlar din idrottsskada! Du hittar vår mottagning i centrala Stockholm samt ute på Ekerö

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.